Raadscommissievergadering 20 mei 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterL.A.P. Cremers

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Vaststellen verslag commissievergadering 11 maart 2019

4 - Intrekken verordening 'Subsidies evenementen in de gemeente Beesel'

5 - Herijking woonvisie Beesel 2016-2022

6 - Krediet doorontwikkeling digitaal werken

7 - Zienswijze begroting BsGW 2020 - 2024

8 - Jaarrekening 2018 en de begroting 2020Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg Noord

9 - Ontwerpbegroting 2020, kadernota 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)

10 - Zienswijze op jaarverslag 2018, begroting 2019-1, begroting 2020 met meerjarenperspectief 2021-2023 Omnibuzz

11 - Jaarrekening 2018 en zienswijze op de primaire begroting 2020 GR WAA

12 - Jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Limburg Noord

13 - Zienswijzen op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Grenspark Maas Swalm Nette

14 - Sluiting