B&W publicatie 25 mei 2020

Algemene informatie
PlaatsMS teams
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Verrekenen neveninkomsten 2019 op wedde burgemeester en wethouders

3 - Vaststellen ontwerp Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 | Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart Limburg Noord

4 - BenW-nota; principebesluit realisatie zonneweide aan de Bergerhofweg ong. te Reuver (sectie K, nr. 3022)

5 - Uitvoeringsprogramma 'de gezondste Regio 2020- 2023' en governance Regio Noord-Limburg