Besluitvormende raadsvergadering 28 maart 2022

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Laatste vergadering 'oude' raad.
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen de raadsleden besluiten over de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de benoembaarheid van de 15 nieuwe raadsleden. Aansluitend blikt burgemeester Vostermans terug op de afgelopen raadsperiode.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering via audio na te luisteren: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220328_1

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Bepaling van de rechtmatigheid van de verkiezingen van 16 maart 2022

5 - Advies van de Commissie toetsing geloofsbrieven ten aanzien van de benoembaarheid van de 15 nieuwe raadsleden (conform de Gemeentewet)

6 - Terugblik en afscheidswoord burgemeester Vostermans aan de raadsleden en fractievertegenwoordigers 2018-2022*

7 - Rondvraag

8 - Sluiting