Raadscommissievergadering 2 maart 2020

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterA.J.G. Huijs

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda

3 - Mededelingen

4 - Vaststelling verslag commissievergadering 13 januari 2020

5 - Beleidsplan VRLN 2020-2023 "Samen op weg naar de gezondste en veiligste regio"

6 - Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg

7 - Armoedebeleid 'Meedoen naar vermogen

8 - Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

9 - Regiovisie Noord-Limburg 2040 'de gezondste regio'

10 - Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester

11 - Sluiting