Besluitvormende raadsvergadering 28 januari 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling besluitenlijst besluitvormende raadsvergadering d.d. 17 december 2018

5 - Ingekomen stukken

6 - Actualisatie Bouwverordening

7 - Onttrekking onbeveiligde spoorwegovergang Rayerveldweg aan het openbaar verkeer

8 - Planologische procedure voor de besluitvorming over de dijkversterking Beesel: Omgevingsvergunning versus bestemmingsplan

9 - Delegeren zienswijze begrotingswijzigingen Gemeenschappelijke regelingen

10 - Rondvraag

11 - Sluiting