Besluitvormende raadsvergadering 6 november 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Vaststelling agenda

4 - Begroting 2018

5 - Schorsing van de vergadering

6 - Heropening van de vergadeirng op 9 november 2017 om 19.00 uur

7 - Vaststellen programmabegroting 2018

8 - Rondvraag

9 - Sluiting