B&W vergadering 13 november 2017

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

1 - B&W besluitenlijst van 2017-11-06

2 - Uitnodigingen

3 - Veiligheidsregio Limburg-NoordBestuursrapportage januari t|m juni 2017 + begrotingswijziging nr 2 van 2017

4 - Acualisering kadernota paragraaf E Verbonden partijen

5 - Afwikkeling partiële ontbinding van het contract tot levering van trapliften door Kersten Revalidatietechniek B.V.

6 - Formatienummer 2.4.10, Marijn Thissen, mandateren voor het aanvragen en beëindigen van het wettelijk breed moratorium (Besluit breed moratorium)

7 - Herziening exploitatieopzetten grondbedrijf 2017.

8 - Terinzagelegging ontwerpwerpbestemmingsplan 'Oude Bosweg1 Beesel' met als IMRO-nummer NL.IMRO.0889.BPOudebosweg1-ON01

9 - Overgang welstandscommissie van district Midden-Limburg naar Omgevingscommissie MER-gemeenten.

10 - Principebesluit vervolg project 'Woningen Kerstenbergweg Beesel'

11 - Raadsinformatiebrief - Brightland Campus Greenport Venlo

12 - Raadsconsultatie 1e actualisatie Bestuursafspraken POL-uitwerkingen