Raadscommissievergadering 28 september 2022

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterL.A.P. Cremers

Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: scenariokeuze school Beesel; Omgevingswet - aanpassing diverse beleidsstukken; integraal veiligheidsbeeld; en herziening APV.
U kunt de vergadering bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is ook live te volgen via: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220928_1

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Mededelingen

4 - Vaststelling verslag commissievergadering 20 juni 2022

5 - Scenariokeuze school Beesel

6 - Omgevingswet - aanpassing diverse beleidsstukken

7 - Integraal Veiligheidsbeleid

8 - Herziening APV

9 - Sluiting