B&W vergadering 24 juli 2017

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

1 - Vaststellen B&W besluitenlijst van 2017-07-17

2 - Regionaal modelbeleid "bluswater en bereikbaarheid"

3 - Actualiseren mandaat- en (vol)machtigingsregister

4 - Aansluiting Huisverbod Online

5 - Besluit op bezwaar: familie Dorssers WOB-besluit over Tentfiees 2017

6 - Aanwijzen toezichthouder kinderopvang

7 - Afspraken samenwerking met Provincie Limburg over het innen van leges vergunningen Natura 2000

8 - BenW - nieuw contract Wecycle voor de inzameling en verwerking van elektronica-afval

9 - Last onder dwangsom perceel gemeente Beesel, sectie B, nummer 1944

10 - Milieuklacht melding: stank en geludsoverlast van TMC (tevens verzoek tot handhaving)

11 - Duurzaamheidsagenda 2017 - 2020

12 - Actualisatie onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen.