Raadscommissievergadering 2 december 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterP.J.I.M. Jacobs

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en mededelingen

3 - Vaststelling verslag commissievergadering 30 september 2019 en 28 oktober 2019

4 - Consultatie uitgangspunten notitie Regionale Energie Strategie (externe toelichting)

5 - Vaststelling bestemmingsplan Bebouwde gebieden, veegplan 2019

6 - Vaststellen bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’

7 - Vaststellen bestemmingsplan ‘Rustoord te Reuver’

8 - Herziening exploitatieopzet grondbedrijf 2019

9 - Vaststellen beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel en schetsontwerp kern Reuver, kennis nemen van Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel

10 - Opstellen beleid: wijziging Gemeenschappelijke Regeling BsGW

11 - Tweede bestuursrapportage 2019

12 - Belastingverordeningen 2020

13 - Aanpassing van de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel in verband met de inwerkingtreding van de Wnra

14 - Sluiting