B&W publicatie 3 juni 2019

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Uitnodigingen

3 - Raadsvoorstel vaststellen "Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers gemeente beesel 2019".

4 - Vaststellen VTH Beleidsplan en uitvoeringsnota Gemeente Beesel 2019-2023.

5 - Begroting 2020 en jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

6 - Eerste bestuursrapportage 2019