Besluitvormende raadsvergadering 10 juli 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 22 en 29 mei 2017

5 - Ingekomen stukken

6 - Programmarekening 2016

7 - Eerste bestuursrapportage 2017

8 - Regionaal rekenkamerrapport ‘Regionaal (be)GRIP? - Een onderzoek naar de governance van de Veiligheidsregio Limburg-Noord’

9 - Beleidskader Kunst cultuur en erfgoed 2017-2020

10 - Vaststellen POL-uitwerkingen Detailhandel (Regionale detailhandelsvisie Noord-Limburg), Werklocaties-bedrijventerreinen (Visie bedrijventerreinen Noord-Limburg) en Werklocaties-kantoren (Regionale visie kantoren Noord-Limburg).

11 - Vaststellen bestemmingsplan Pastoor Vranckenlaan 28, Reuver

12 - Vaststellen begrotingswijzigingen raadsvergadering 10 juli 2017

13 - Rondvraag

14 - Sluiting