Raadscommissievergadering 11 september 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterA.J. Holman, MAC

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen en goedkeuring verslag d.d. 26 juni 2017

3 - Vaststellen 'bestemmingsplan Pastoor Vrankenlaan 28, Reuver'

4 - Vaststellen bestemmingsplan 'Veegplan Buitengebied gemeente Beesel'

5 - Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN)

6 - Beleid voorschoolse voorzieningen en -educatie gemeente Beesel 2017 - 2020

7 - Gelegenheid tot indiening zienswijze begroting 2018 gemeenschappelijke regeling WAA

8 - POL uitwerking vrijetijdseconomie 'Actieprogramma vrijetijdseconomie Noord-Limburg'

9 - Duurzaamheidsagenda 2017 - 2020

10 - Sluiting