B&W vergadering 30 oktober 2017

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

1 - B&W besluitenlijst van 2017-10-23

2 - Uitnodigingen

3 - Tweede bestuursrapportage 2017

4 - Vergadering PHO Economisch Domein 31 oktober 2017

5 - Agenda Portefeuillehoudersoverleg 31 oktober 2017 Sociaal Domein

6 - Subsidieregeling Cultuur

7 - Subsidie aanvraag sociale verrijking Dynamic Tennis Badmintonclub Rebeo

8 - Actualiseren verordeningen en beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ

9 - Principebesluit herstel bouwtitel op het perceel naast Mariastraat 1 te Reuver (kadastraal bekend als Beesel, K878)

10 - ontheffing Stookverbod Sint Maarten voor de Sjoemtrekkers

11 - Stookontheffing verlenen voor SJAB voor het hebben van een Sint Maartensvuur in 2017, 2018 em 2019

12 - B&W-nota PHO Ruimtelijk Domein d.d. 31 oktober 2017