Raadscommissievergadering 2 september 2020

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.A.S. Urru

In het kader van de Corona-maatregelen is het niet mogelijk om ook publiek te laten plaatsnemen in de burgerzaal. U kunt de vergadering live volgen via de livestream op onderstaande link: https://youtu.be/98wTmgcaT-o

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda commissievergadering 2020-9-2

3 - Mededelingen

4 - Verslag Commissievergadering 2020-6-22

5 - Gunning zendmachtiging lokale omroep

5.1 - Bijlagen Omroep Peel en Maas

5.2 - Bijlagen Studio Beesel

5.3 - Bijlagen ML5 / RTV Roermond

6 - Bodemkwaliteitskaart en bodembeleid

7 - Herijking Regionale woonvisie Noord Limburg 2020-2024

8 - Gezondheid/Wmo beleidsplan 2020 - 2027 en Wmo verordening

9 - Sluiting