Besluitvormende raadsvergadering 9 november 2020

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

In deze raadsvergadering wordt de gemeentebegroting 2021 behandeld (de zogenaamde Algemene Beschouwingen). De gemeenteraad besluit over de hoeveelheid geld die in 2021 wordt besteed aan de gemeentelijke beleidsterreinen.
Let op: in verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube.
De vergadering vindt in twee delen plaats:
-    Maandag 9 november 2020 vanaf 19:30 uur: eerste termijn raad en college -  https://youtu.be/CjwaQmjB1Ps
-    Donderdag 12 november 2020 vanaf 15:00 uur: tweede termijn en stemmingen - voor vergaderlink zie raadsvergadering 12 november 2020.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Agenda Besluitvormende raadsvergadering 2020-11-9

4 - Programmabegroting 2021 - 2024

5 - Schorsing van de vergadering

6 - Heropening van de vergadering op 12 november 2020, 15.00 uur

7 - Behandeling programmabegroting 2021 in tweede termijn

8 - Rondvraag

9 - Sluiting