Besluitvormende raadsvergadering 27 januari 2020

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur

Documenten

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen- Nieuws uit (regionale) werkgroepen | gemeenschappelijke regelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 december 2019

5 - Ingekomen stukken

6 - beleidsplan politie 2020-2023

7 - subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven opruiming en ruiming 2019

8 - Toetsings-Kader Opwekking Duurzame Energie Beesel (Kode Beesel)

9 - Aanwijzing nieuwe griffier

10 - Rondvraag

11 - Sluiting