Raadscommissievergadering 22 juni 2020

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterL.A.P. Cremers

De vergadering is voor publiek live te volgen via YouTube onder de volgende link: https://youtu.be/lZplUXELNEc
De publieke tribune is vanwege noodzakelijke corona-maatregelen niet geopend.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda commissievergadering 22 juni 2020

3 - Mededelingen

4 - Vaststellen verslag commissie 18-5-2020

5 - Raadsvoorstel Programmarekening 2019

6 - Eerste bestuursrapportage 2020

7 - Raadsvoorstel verzoek Enexis versterking eigen vermogen

8 - motie bezoekerscentrum aan de Maas

9 - overzicht bezetting campings

10 - Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers en procedure buitenlandse reizen

10.1 - Raadsvoorstel intrekken verordening 2015 buitenlandse reizen college en verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers

10.2 - Raadsvoorstel vaststellen verordening 2020 buitenlandse reizen college 2020 en verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers 2020

11 - Sluiting