B&W publicatie 11 februari 2019

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Programma-indeling begroting 2020

3 - Actualiseren mandaatregister

4 - Partnerschap Beesel - Brüggen

5 - Herbenoeming voorzitter en benoeming twee nieuwe leden voor de Adviescommissie Sociaal Domein

6 - Subsidieaanvraag De Limburgse Zaak | Ondernemersklankbord Limburg 2019

7 - Beslissing op bezwaar Ouddorp 5

8 - Principebesluit: bedrijfsmatige activiteiten (opslag en overslag van keramische grondstoffen) op het perceel, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie M nr. 94.

9 - Betreft vaststelling Bomenverordening 2019, Beleidsregel en Lijst Beschermde houtopstanden

10 - Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht