Besluitvormende raadsvergadering 14 juni 2021

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Let op: in het kader van de Corona-maatregelen wordt de vergadering live uitgezonden. De vergadering is zal voor het publiek te volgen zijn via YouTube: https://youtu.be/rNm-t49NR6Y
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: Zienswijzen begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen (collectief voorstel); het herstelplan sociaal domein; de verordening leerlingenvervoer; het Algemeen Belang Besluit voor de sportaccommodaties; de verordening beslistermijn schuldhulpverlening;
het bestemmingsplan Ouddorp 9; de verordening startersleningen 2021; en de vaststelling definitieve Regionale Energie Strategie.
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen (Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen)

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergadering van 26 april 2021 en de opiniƫrende raadsvergadering van 18 mei 2021

5 - Ingekomen stukken

5.1 - Voorstel ter afhandeling college

5.2 - Voorstel ter kennisneming

5.3 - VNG-ledenbrieven

5.4 - Artikel 44 vragen

5.5 - Brieven rekenkamercommissie

5.6 - Raadsinformatiebrieven

5.7 - Raadsconsultatiebrieven

6 - Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen (collectief voorstel)

7 - Herstelplan sociaal domein

8 - Verordening leerlingenvervoer

9 - Algemeen Belang Besluit voor de sportaccommodaties

10 - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

11 - Bestemmingsplan Ouddorp 9

12 - Verordening Startersleningen 2021

13 - Vaststelling definitieve Regionale Energie Strategie

14 - Motie vreemd aan de orde van de dag - informeren raad (Samen Verder)

15 - Rondvraag

16 - Sluiting