Raadscommissievergadering 18 mei 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitaal via YouTube: https://youtu.be/zqdSh2yMkTE
Tijd19:30 uur
VoorzitterG.T.P.M. Derks

Deze vergadering vindt digitaal plaats. De live stream is te volgen op YouTube via onderstaande link:
https://youtu.be/zqdSh2yMkTE

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Mededelingen

4 - Vaststelling verslag commissievergadering 2 maart 2020

5 - Zienswijze begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 gemeenschappelijke regelingen BsGW, Veiligheidsregio Limburg Noord, WAA, MGR SDLN, Omnibuzz, Grenspark Maas-Swalm-Nette, Maasveren, RUD Limburg Noord.

6 - Verordening Starterslening Gemeente Beesel 2020

7 - Verkeersproef Reuver

8 - Vaststelling bestemmingsplan 'Bussereindseweg 81-2, Beesel'

9 - Verordening Rekenkamercommissie 2020

10 - Sluiting