Besluitvormende raadsvergadering 7 maart 2022

Algemene informatie
PlaatsDigitaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: locatiekeuze huisvesting onderwijs Beesel; transitievisie warmte; herziening exploitatieopzetten 2021; bestemmingsplan Oppe Stein te Offenbeek; afstemmingsverordening Participatiewet (inburgering); klachtenverordening 2022; subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven.
Let op: de vergadering vindt digitaal plaats. Hierdoor is het niet mogelijk om de vergadering in de Burgerzaal bij te wonen. De vergadering is voor het publiek live te volgen via YouTube: https://youtu.be/U4YuO_ZPSV0

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen (Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen)

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering 24 januari 2022

5 - Locatiekeuze huisvesting onderwijs Beesel

5.1 - Amendement VLP Samen Verder - Locatie Kerkstraat

6 - Transitievisie Warmte

7 - Herziening exploitatieopzetten 2021

8 - Bestemmingsplan Oppe Stein te Offenbeek

8.1 - Motie Beeselse Lijst, zienswijze Prorail

9 - Afstemmingsverordening Participatiewet (inburgering)

10 - Klachtenverordening 2022

11 - Subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven

12 - Goedkeuren en benoemen stichting het Anker als organisatie die het publiek belang behartigt

13 - Moties vreemd aan de orde van de dag

13.1 - Motie vreemd aan de orde van de dag - toegankelijkheid

13.2 - Motie vreemd aan de orde van de dag - noodopvang vluchtelingen Oekraïne

13.3 - Motie vreemd aan de orde van de dag - zelfbewoningsplicht

14 - Ingekomen stukken

15 - Rondvraag

16 - Sluiting