B&W vergadering 20 februari 2017

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

1 - B&W besluitenlijst van 2017-02-13

2 - Uitnodigingen

3 - Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen; visie van de gemeenschap

4 - benoeming Patrick Slegers-van Heugten als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand per 1 maart 2017

5 - Meerjarig beleidskader bibltioheek 2017-2020; Kaders en uitgangspunten

6 - Overeenkomst exploitatie van het fietsvoetveer Rijkel - Neer

7 - Wijziging verordening startersleningen 2017.

8 - Uitbesteding groot onderhoud sportvelden en maaien sportvelden en gazons 2017 t|m 2019 en gunningsadvies.

9 - Voorlopige jaarrekening 2016 en conceptbegroting 2018 Grenspark Maas Swalm Nette

10 - BenW - lokale begunstiging textielinzameling; gelden 2016, 2015 en restant 2014 door Sympany (voorheen Kici)