Besluitvormende raadsvergadering 25 september 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 juli 2017

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen 'bestemmingsplan Pastoor Vrankenlaan 28, Reuver

7 - Vaststellen bestemmingsplan 'Veegplan Buitengebied gemeente Beesel'

8 - Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN)

9 - Beleid voorschoolse voorzieningen en -educatie gemeente Beesel 2017 - 2020

10 - Voorjaarsnota 2017 & Primaire begroting 2018 Gemeenschappelijke regeling WAA

11 - POL uitwerking vrijetijdseconomie 'Actieprogramma vrijetijdseconomie Noord-Limburg'

12 - Duurzaamheidsagenda 2017 - 2020

13 - Rondvraag

14 - Sluiting