Raadscommissievergadering 13 maart 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterG.T.P.M. Derks

Agenda

0 - Vergaderdocumenten

1 - Opening

2 - Mededelingen en goedkeuring verslag d.d. 23 januari 2017

3 - Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen; visie van de gemeenschap

4 - Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.

5 - Meerjarig beleidskader bibltioheek 2017-2020; Kaders en uitgangspunten

6 - Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders gemeente Beesel 2017

7 - Wijziging verordening startersleningen 2017.

8 - Voorlopige jaarrekening 2016 en conceptbegroting 2018 Grenspark Maas Swalm Nette

9 - Sluiting