Besluitvormende raadsvergadering 12 mei 2014

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Agenda buitengewone openbare raadsvergadering. Aansluitend aan de vergadering vindt er een informele borrel plaats in de foyer van het gemeentehuis.

Agenda

- Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Presentatie coalitieakkoord 2014-2018

5 - Gelegenheid voor de raadsfracties tot het geven van een inhoudelijke reactie op het coalitieakkoord

6 - Woord van dank aan de aftredende wethouders

7 - Voordracht drie nieuwe wethouders

8 - Benoeming commissie voor stemopname (2 leden)

9 - Advies ad hoc commissie benoembaarheid wethouders

10 - Gesloten stemming per kandidaat-wethouder

11 - Benoeming en beediging wethouders

12 - Voordracht twee nieuwe raadsleden

13 - Advies commissie onderzoek geloofsbrieven

14 - Benoeming en beediging raadsleden

15 - Rondvraag

16 - Sluiting