B&W publicatie 20 mei 2019

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Uitnodigingen

3 - Samenwerkings afspraken jeugd

4 - Principebesluit woningsplitsing Bussereindseweg 33

5 - Vaststellen bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel'

6 - Visie Recreatie & Toerisme 2019 - 2023

7 - Gunning van het werk; Herinrichting en rioolvervanging in de Karel Doormanlaan tussen de Pastoor Rijnderslaan en Rustoord