Raadscommissievergadering 10 juni 2014

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.H.J. Roelofs

Agenda

0 - Vergaderdocumenten

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Goedkeuring verslag d.d. 6 mei 2014

4 - Programmarekening 2013

5 - Vaststellen 'Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders gemeente Beesel 2014'

6 - Ontwerp van wijzigingen behorende bij de ontwerp-wegenlegger

7 - Jaarstukken 2013 en begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren

8 - Leerlingenvervoer, hernieuwde vaststelling "Verordening Leerlingenvervoer gemeente Beesel"

9 - Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein

10 - Sluiting