Raadscommissievergadering 31 mei 2021

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterJ.E.F. van Tegelen

Let op: in het kader van de Corona-maatregelen wordt de commissievergadering live uitgezonden. De vergadering is zal voor het publiek te volgen zijn via YouTube: https://youtu.be/e8IVAa19KKs
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: de Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen (collectief voorstel); het herstelplan sociaal domein; de verordening leerlingenvervoer; Algemeen Belang Besluit voor de sportaccommodaties; de verordening beslistermijn schuldhulpverlening; het bestemmingsplan Ouddorp 9 Beesel; de verordening Startersleningen 2021; en de vaststelling definitieve Regionale Energie Strategie.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vastelling agenda

3 - Mededelingen

4 - Vaststelling verslag commissievergadering 12 april 2021

5 - Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen (collectief voorstel)

6 - Herstelplan sociaal domein

7 - Verordening leerlingenvervoer

8 - Algemeen Belang Besluit voor de sportaccommodaties

9 - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

10 - Bestemmingsplan Ouddorp 9 Beesel

11 - Verordening Startersleningen 2021

12 - Vaststelling definitieve Regionale Energie Strategie

13 - Sluiting