B&W publicatie 28 januari 2019

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Uitnodigingen

3 - Raadsinformatiebrief over opstellen Investeringsagenda Noord-Limburg

4 - Begrotingsproces 2020 | memo aan het Presidium 5 februari

5 - Aanwijzing stembureaus voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap op 20 maart 2019 en ook voor de verkiezingen van het Europees Parlement die op 23 mei 2019 gehouden worden.

6 - Subsidieaanvraag Cultuur; het organiseren van "Sing Along goes TopPop" in het kader van het 50 jarig bestaan van Sing Along Singers Reuver.

7 - Principebesluit over het vergroten van het bouw- en bestemmingsvlak 'Wonen' en de bestemming 'Tuin' op het perceel Krommenhoek 3a in Reuver ten behoeve van het realiseren van een paardenstal en rijbak (niet zijnde bedrijfsmatig).

8 - Ontwerp 'Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel'.

9 - Eenheidsprijzen bouwkosten 2019

10 - aanwijzing de heer C. Wester (medewerker team VTH) als toezichthouder