B&W publicatie 1 juli 2019

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Uitnodigingen

3 - Verslag perspectiefgesprek 26 juni 2019

4 - verhogen jaarlijkse subsidie SJAB

5 - Raadsinformatiebrief nav informatie WerkOntwikkelPlan Venlo (WOP Venlo)

6 - vaststellen Beleidsnota Evenementen 2019

7 - Omgevingsvergunning kleine buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan voor een muziekevenement op het Raadhuisplein te Reuver.

8 - Start procedure omgevingsvergunning buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan voor realisatie van een terras bij het sociaal restaurant aan de Keulseweg 36 te Reuver

9 - Herinrichting burgerzaal & commissiekamer