B&W vergadering 30 januari 2017

Algemene informatie
Plaatscafe de Grens
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

9.00 uur: start wandeling bij de Grens
10.00 uur: vergadering in cafe De Grens

Documenten

Agenda

1 - Besluitenlijst B&W vergadering van 2-17-01-23

2 - Terr kennisname offerteaanvraag en programma van eisen Europese Aanbesteding leerlingenvervoer.

3 - BenW nota terugkoppeling straatschouw 2016 en voorstel 2017 straatschouw

4 - Slimme bandenpomp voor energiezuinig autorijden

5 - Overleg LLTB - verslag

6 - Beslissing op bezwaar over geweigerde omgevingsvergunning

7 - Verzoek om woningsplitsing Rijksweg 12 in Reuver

8 - BenW - definitieve gunning opdracht in het kader van de aanbesteding inzameling en verwerking Klein Chemisch Afval