Raadscommissievergadering 20 juni 2022

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterL.A.P. Cremers

Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: financiële verordening 2023; jaarrekening 2021; 1e bestuursrapportage 2023; kadernota begroting 2023; regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via audio te volgen via: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220620_1

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Mededelingen

4 - Vaststelling verslag commissievergadering 16 mei 2022

5 - Financiële verordening gemeente Beesel 2023

6 - Jaarrekening 2021

7 - 1e bestuursrapportage 2022

8 - Kadernota begroting 2023

9 - Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026

10 - Sluiting