Besluitvormende raadsvergadering 1 november 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd20:00 uur
VoorzitterW.G.H.M. Rutten

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Bekrachtiging oplegging geheimhouding ten aanzien van de stukken die door de vertrouwenscommissie aan de gemeenteraad zijn overlegd ten behoeve van de aanbeveling voor de benoeming van een nieuwe burgemeester

3 - Toelichting door de voorzitter van de vertrouwenscommissie

4 - Openbaarmaking van de naam van de persoon die als eerste op de aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgenomen

5 - Dankwoord

6 - Sluiting