Besluitvormende raadsvergadering 1 juli 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd20:30 uur
VoorzitterW.G.H.M. Rutten

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 3 juni 2019

5 - Ingekomen stukken

6 - Begroting 2020 en jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

7 - Programmarekening 2018

8 - Eerste bestuursrapportage 2019

9 - Visie Recreatie & Toerisme 2019 - 2023

10 - Vaststellen bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel'

11 - Raadsvoorstel vaststellen "Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers gemeente beesel 2019".

12 - Vaststellen verslag perspectiefgesprek 26 juni 2019

13 - Rondvraag

14 - Sluiting