Besluitvormende raadsvergadering 16 december 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterW.G.H.M. Rutten

Documenten

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen- Nieuws uit (regionale) werkgroepen | gemeenschappelijke regelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen op 21 oktober 2019 en 7 november 2019

5 - Ingekomen stukken

6 - Beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel

7 - Schetsontwerp kern Reuver

8 - Vaststelling bestemmingsplan Bebouwde gebieden, veegplan 2019

9 - Vaststellen bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’

10 - Vaststellen bestemmingsplan ‘Rustoord te Reuver’

11 - Herziening exploitatieopzet grondbedrijf 2019

12 - Opstellen beleid: wijziging Gemeenschappelijke Regeling BsGW

13 - Tweede bestuursrapportage 2019

14 - Belastingverordeningen 2020

15 - Opstellen beleid: Controleprotocol 2019

16 - Aanpassing van de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel in verband met de inwerkingtreding van de Wnra

17 - Rondvraag

18 - Sluiting