Raadscommissievergadering 6 mei 2014

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterJ.E.F. van Tegelen

Agenda en vergaderstukken commissievergadering d.d. 6 mei 2014

Agenda

- Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Vaststellen verslag d.d. 20 januari 2014

4 - Raadsvoorstel Strategisch Reservebeleid

5 - herijking p&c-cyclus

6 - Nieuwe Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Beesel

7 - Aanpassing van de klachtenverordening

8 - Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad (ex. art. 77 Gemeentewet)

9 - Sluiting