Besluitvormende raadsvergadering 31 mei 2022

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Tijdens deze feestelijke vergadering wordt het nieuwe college geïnstalleerd, wordt een vrijgekomen raadszetel opnieuw ingevuld en aansluitend vindt de beëdiging van de fractievertegenwoordigers plaats.
U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de bijzondere besluitvormende raadsvergadering in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een audiostream te volgen: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220531_1

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Afscheid niet terugkerende wethouders

5 - Advies van de Commissie Benoembaarheid Wethouders ten aanzien van de benoembaarheid van de kandidaat-wethouders

6 - Voordracht kandidaat-wethouders inclusief vaststelling tijdsbestedingsnorm, beëdiging en installatie

6.1 - Benoeming wethouders collegeperiode 2022-2026 – Beeselse Lijst

6.2 - Benoeming wethouders collegeperiode 2022-2026 - VLP

6.3 - Benoeming wethouders collegeperiode 2022-2026 - CDA

7 - Afscheid niet terugkerende raadsleden

8 - Advies van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven ten aanzien van de benoembaarheid van het nieuwe raadslid

9 - Beëdiging nieuw raadslid

10 - Advies van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven ten aanzien van de benoembaarheid van de fractievertegenwoordigers;

11 - Beëdiging fractievertegenwoordigers

12 - Coalitieakkoord 2022-2026

13 - Benoeming leden raadscommissies en aanwijzing deelnemers regionale raadswerkgroepen

14 - Benoeming interne leden rekenkamercommissie Beesel 2022-2026

15 - Sluiting