B&W vergadering 13 februari 2017

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Agenda

1 - B&W besluitenlijst van 2017-01-06

2 - Uitnodigingen

3 - Benoeming stembureauleden en plaatsvervangende stembureauleden voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017

4 - Beantwoording brief Waterschap Peel en Maasvallei inzake Actieprogramma Code Oranje

5 - BenW - Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.