B&W vergadering 9 januari 2017

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

1 - Besluitenlijst B&W vergadering van 2016-12-19

2 - Uitnodigingen

3 - Actualiseren mandaat- en delegatieregister in verband met nieuw team Strategie en indiensttreding gezinscoaches.

4 - Meerjarenplan Veilig Thuis 2017 - 2018 en begroting 2017

5 - Vaststelling door de provincie van het definitieve subsidie bedrag van het project "Pilot Ontzorging Woningbezitter".

6 - BenW-nota principebesluit; realiseren levensloopbestendige woning op perceel Bussereindseweg 33C te Beesel