Besluitvormende raadsvergadering 3 november 2014

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Voortzetting van deze vergadering vindt plaats op donderdag, 6 november 2014 om 19.00 uur.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Vaststellen agenda

4 - Behandeling programmabegroting 2015

5 - Schorsing van de vergadering tot donderdag 6 november om 19.00 uur

6 - Heropenen vergadering

7 - Vaststellen kadernota programma 2

8 - Vaststellen kadernota programma 3

9 - Vaststellen kadernota programma 4

10 - Vaststellen programmabegroting 2015

11 - Vaststellen belastingverordeningen

12 - Rondvraag

13 - Sluiting