U komt aan het woord voorafgaand aan het agendapunt waarover u het woord wil voeren. U mag het woord niet voeren over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • De besluitenlijst

Aanmelden

Wilt u gebruikmaken van uw spreekrecht? Laat dit dan minstens 1 werkdag voor de datum van de vergadering weten aan de griffier. Stuur hiervoor een e-mail naar griffie@beesel.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Gemeente Beesel
t.a.v. griffie
Postbus 4750
5953 ZK Reuver