Bij de onderzoeken gaat het met name om doeltreffendheid ('in hoeverre leidt het vastgestelde beleid tot de verwachte resultaten?') en doelmatigheid ('had met dezelfde middelen niet een beter resultaat kunnen worden geboekt?'). Onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden met de gemeenteraad besproken.

Objectief en onafhankelijk

Het werk van de rekenkamercommissie kenmerkt zich door objectiviteit en onafhankelijkheid, dat wil zeggen onpartijdig en niet vooringenomen. De rekenkamercommissie werkt primair voor de gemeenteraad, maar niet in opdracht van de gemeenteraad. De rekenkamercommissie opereert onafhankelijk zowel ten opzichte van raad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie als ten opzichte van burgers, bedrijven en instellingen van Beesel.