Job Nijssen

Pasfoto van Job Nijssen

Job Nijssen

Nevenfuncties

Arbeidsbetrekking (On)bezoldigd
Communicatiemedewerker Historisch Centrum Limburg Bezoldigd
Community Manager Kennisnetwerk Informatie en Archief Bezoldigd
Nevenfunctie(s) (On)bezoldigd
Lid PR commissie VV Bieslo Onbezoldigd
Voorzitter Stichting Jeu de Boules Beesel Onbezoldigd
Intern lid Rekenkamercommissie Beesel Onbezoldigd