Alle verzoeken die de rekenkamercommissie ontvangt, komen op een verzamellijst te staan. In de tweede helft van het lopende kalenderjaar bepaalt de rekenkamercommissie welke onderwerpen zij in het volgende jaar gaan onderzoeken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal selectiecriteria die zijn vastgelegd in het Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Beesel 2016 (PDF, 416.1 kB).

Na selectie wordt een onderzoeksplan gemaakt, dat ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gestuurd. Het onderzoeksplan geeft weer wat de Rekenkamercommissie gaat onderzoeken, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Dan volgt het onderzoeksproces. Uiteindelijk worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen van elk onderzoek weergegeven in een rapport. Dit rapport is openbaar en wordt ter behandeling aan de gemeenteraad aangeboden.


In onderstaand overzicht vindt u de rapporten van de onderzoeken die de Rekenkamercommissie Beesel de afgelopen jaren heeft opgeleverd: