Martin van der Avoort

Pasfoto van Martin van der Avoort

Martin van der Avoort

Nevenfuncties

Arbeidsbetrekking/nevenfuncties (On)bezoldigd)
Arbeidsbetrekking  
Hoofd bedrijfsbureau Westrom Roermond Bezoldigd
   
Nevenfuncties  
Penningmeester PV “De Sjoemtrekkers” post brandweer Beesel Reuver Onbezoldigd