Job Nijssen

Pasfoto van Job Nijssen

Job Nijssen

Nevenfuncties

Arbeidsbetrekking/nevenfuncties (On)bezoldigd
Arbeidsbetrekking  
Medewerker Communicatie en Dienstverlening Regionaal Historisch Centrum Limburg Bezoldigd
   
Nevenfuncties  
Lid PR commissie VV Bieslo Onbezoldigd
Bestuurslid Stichting Jeu de Boules Beesel Onbezoldigd