Job Nijssen

Pasfoto van Job Nijssen

Job Nijssen

Nevenfuncties

Arbeidsbetrekking (On)bezoldigd
Medewerker Communicatie en Dienstverlening Regionaal Historisch Centrum Limburg Bezoldigd
Nevenfunctie(s) (On)bezoldigd
Lid PR commissie VV Bieslo Onbezoldigd
Bestuurslid Stichting Jeu de Boules Beesel Onbezoldigd