Job Nijssen

Pasfoto van Job Nijssen

Job Nijssen

Nevenfuncties

Arbeidsbetrekking (On)bezoldigd
Communicatiemedewerker Historisch Centrum Limburg Bezoldigd
Nevenfunctie(s) (On)bezoldigd
Redactielid Bieslo magazine - VV Bieslo Onbezoldigd
Voorzitter Stichting Jeu de Boules Beesel Onbezoldigd
Figurant Draaksteken Onbezoldigd