Patrick Jacobs

Pasfoto van Patrick Jacobs

Patrick Jacobs

Nevenfuncties

Arbeidsbetrekking (On)bezoldigd
Finance en HRM medewerker bij Collin te Venlo Bezoldigd
Nevenfunctie(s) (On)bezoldigd
Eigenaar van Vinyl& Bezoldigd
Lid werkgroep marktactiviteiten kernoverleg Beesel Onbezoldigd
Bestuurslid Beeselse Lijst Onbezoldigd