Ilona Franssen-Levels

Pasfoto van Ilona Franssen-Levels

Ilona Franssen-Levels

Nevenfuncties

Arbeidsbetrekking (On)bezoldigd
Ambulant begeleider Stichting Daelzicht Bezoldigd
Nevenfunctie(s) (On)bezoldigd
Lid OR Stichting Daelzicht Bezoldigd
Collectant gezamenlijke collecte gemeente Beesel Onbezoldigd