Jac Heijnen

Pasfoto van Jac Heijnen

Jac Heijnen

Nevenfuncties

Arbeidsbetrekking/nevenfuncties (On)bezoldigd
Arbeidsbetrekking  
Geen  
   
Nevenfuncties  
Jobcoach vluchtelingenwerk Nederland Onbezoldigd
Coach statushouders Synthese Onbezoldigd
Plaatsvervangend voorzitter van het Gotploo Onbezoldigd